קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית

Logo-Zman-Atid-2-white.png

היום זה המחר של כולנו

זה הזמן לחשוב על העתיד!

אם יש לכם ברק בעיניים כשאתם חושבים על העתיד

בואו לקחת חלק בתוכנית עתודה חדשנית ופורצת דרך

בהובלת האתגר הלאומי

להזדקנות מיטבית של האוכלוסייה בישראל

לאור המצב הארכנו את המועד האחרון להגשת המועמדות עד ה- 23.5.21 

 

רקע

היערכות לעידן של 100 שנות חיים היא אחד האתגרים האסטרטגיים של מדינת ישראל לעשורים הקרובים*.

בתוך כך נדרשת עבודה סינרגטית בין מערכות ובין אנשים, תוך זיהוי פתרונות לסוגיות מרכזיות, כגון: כיצד נייצר חיים עם משמעות? מה הם פתרונות הדיור הנדרשים? כיצד ננגיש מידע עדכני ומקיף? ועוד. 

לשם כך פותחה 'זמן עתיד', תוכנית עתודה ראשונה מסוגה, בהיותה תוכנית בין מערכתית, המתמקדת באתגרים הנוגעים לקבוצת אוכלוסייה בחברה הישראלית-אתגרים מתחומי התוכן של הזדקנות מיטבית לצד אתגרים ארגוניים הנוגעים לאופן פעולת המערכות.

התוכנית, היא חלק מהתוכנית הלאומית עתודות לישראל ופרי שיתוף פעולה בין משרד ראש הממשלה (אגף ממשל וחברה ואגף עתודות לישראל), משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, אגף תקציבים במשרד האוצר, המשרד לשוויון חברתי, השלטון המקומי וג'וינט ישראל (אשל ואלכא).

* הערכת המצב האסטרטגית, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה; החלטת ממשלה מס' 150 מיום 28.6.2015. 

מטרת התוכנית

לייצר רשת של מנהיגות ומנהיגים ממגוון מערכות הפועלים יחדיו לקידום איכות החיים של האוכלוסיה המזדקנת בישראל, בעידן של 100 שנות חיים.

קהל היעד

 • 30 מנהלות ומנהלים בעמדות מפתח ובעלי רצון ויכולת להוביל שינוי.

 • מהמגזרים הבאים: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומרחב האזורי, ארגוני בריאות, ארגוני החברה האזרחית, אקדמיה, מחקר, מוסדות הכשרה וגופים עסקיים רלוונטיים.

 • מהתחומים הבאים: תכנון פיזי ואסטרטגי, רווחה, פנאי וקהילה, בריאות, טכנולוגיה, מקצועות הזיקנה ועוד.

 

"קול קורא" זה מיועד לגברים ולנשים במידה שווה.

נותרתם עם שאלות? משהו לא ברור? מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים:

futurestime@jdc.org - ניתן לפנות לענבל

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 23 במאי 2021 בשעה 23:55

תיאור התוכנית

 

תכנית העתודה 'זמן עתיד' היא בת כ- 300 שעות הכשרה (כ- 30 מפגשים וסמינר לימודי) לאורך שנה, וחצי שנה נוספת לעבודה בצוותים.

מחזור א' של התוכנית יתמקד ב'הזדקנות מיטבית בקהילה', בדגש על שני היבטים: 

חוסן בריאותי (ניהול בריאות ותפקוד). 
משמעות (היבטים חברתיים, תעסוקתיים ורווחתיים). 


סביב היבטים אלו תערך למידה והעמקה בעולמות התוכן של הזדקנות מיטבית של האוכלוסייה.
כמו כן תתמקד התוכנית בהקניית כלים ומיומנויות להתמודדות עם ארבעה חסמים שזוהו כמרכזיים ביכולת המערכות השונות לתת שירות איכותי לאוכלוסיית המזדקנים: 
דאטה - העדר נתונים זמינים ומקיפים, ושיתוף בנתונים בין גופים, לשם קבלת החלטות מושכלות וקוהרנטיות. 
טרנספורמציה דיגיטלית - העדר התאמה של המערכות למאה ה-21.
רכש חברתי - מורכבות בהפעלת מנגנונים ותהליכי התקשרות המוכוונים לשירותים חברתיים מותאמים לאתגרי הזדקנות.
שיתופי פעולה - פיצול בין מערכות ההזדקנות בישראל.


בתכנית יעשה שימוש בכלי עבודה חדשניים המבוססים על איסוף וניתוח נתונים, עיצוב חווית משתמש ומסע לקוח לטובת עיצוב השירותים, עבודה אג'ילית וכלי למידה דיגיטליים.

תהליך הלמידה יערך גם באמצעות צוותים ממוקדי נושא תוך מיפוי תמונת המצב הנוכחית, יצירת תמונה עתידית רצויה, מציאת פתרון לחסמים מערכתיים, למידת עמיתים, Case Study, סדנאות וסיורים. בנוסף יערך סמינר לימודי בארץ או בחו"ל (בהתאם למצב). 


מפגש הפתיחה יתקיים ביום שני, ז' בתשרי, תשפ"ב, 13.9.2021
 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 23 במאי 2021 בשעה 23:55

תהליך המיון

תהליך בחירת המועמדים בנוי משני שלבים:
שלב הגשת המועמדות, הכולל בירור פרטים הנוגעים לתנאי הסף וכן שאלון התאמה קצר.
העוברים את השלב הראשון יוזמנו ליום מיונים אשר יכלול, בין היתר, תרגיל קבוצתי וריאיון אישי.

ימי המיונים יתקיימו בתאריכים 20-24.06.2021 בירושלים.
בחירת המועמדים הסופית תתבסס הן על שיקולי התאמה אישית של המועמד והן על שיקולים הנוגעים לתמהיל הקבוצה הרצוי של התוכנית, תוך עידוד צירוף משתתפים ממגוון קבוצות האוכלוסייה.

אם את/ה רואה את עצמך כמוביל/ת שינוי ומעוניין/ת לקחת חלק בקידום המענים לאתגר הלאומי להזדקנות מיטבית של האוכלוסייה בישראל - מקומך איתנו.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 23 במאי 2021 בשעה 23:55

תאריך אחרון להגשת מועמדות:

23 במאי 2021 בשעה 23:55

לפרטים נוספים:

futurestime@jdc.org

 

להצגת תנאים להגשת מועמדות עפ"י המגזר אליו את/ה משתייכ/ת יש ללחוץ כאן:

מגזר עסקי

אקדמיה, מחקר וגופי הכשרה

חברה אזרחית

ארגוני בריאות

שלטון מקומי ואזורי

שלטון מרכזי

מעוניינים להגיש מועמדות למרות שאינכם עומדים בתנאי הסף? 

תנאי סף למועמדים מהשלטון המקומי והאזורי

 • עליך להשתייך לאחד מהתפקידים הבאים:

  • בעל תפקיד ניהולי בכיר ברשות המקומית, המדווח ישירות למנכ"ל (לא יתקבלו נבחרי ציבור ו/או בעלי תפקיד הכפופים לנבחר ציבור, למעט מנכ"ל הרשות המקומית).

  • בעל תפקיד בכיר המדווח ישירות לסמנכ"ל ( או מקביל לו ) ברשות מקומית בעלת 200,000 תושבים ומעלה לפי נתוני רשות האוכלוסין ל-9/2020.

  • מנכ"ל תאגיד עירוני, שאושר על ידי שר הפנים, אשר הרשות המקומית מחזיקה ביותר מ-50% מהבעלות שבו ואשר היקף ההכנסות השנתי שלו בשנת 2018 או 2019 היה 10 מיליון ש"ח ומעלה.

  • מנכ"ל אשכול

 • רלוונטיות ו/או זיקה לנושא הזדקנות האוכלוסייה ו/או עניין בו.

 • ניסיון מוכח בהובלת תהליכים מורכבים בתוך ארגונים גדולים ו/או בין ארגונים ו/או בין מגזרים.

 • יתרת שירות של לפחות חמש שנים במגזר הציבורי.

 • ניסיון ניהולי של לפחות חמש שנים (בהובלת תהליכים ו/או בכוח אדם).

 • אישור הממונה להשתתפות בתוכנית.

 • זמינות להשתתפות בכל מפגשי התוכנית וחובותיה.

תנאים נוספים המקנים יתרון

 • מוטת השפעה רחבה על מערכות שעוסקות באתגרי ההזדקנות.

 • ניסיון בהובלת תהליכים במערכות גדולות.

 • ניסיון בהובלת יוזמות חדשניות.

 • בעל תואר שני ומעלה.

 

אנו מחפשים בעלי ובעלות תפקידים מתחום מקצועות הזקנה, הרווחה, פנאי וקהילה, בריאות, טכנולוגיה, תכנון ועוד.

 

תנאי סף למועמדים מהשלטון המרכזי

עליך להשתייך לאחת או יותר מהקבוצות הבאות:

  • ראש תחום בכיר ומעלה (מתח דרגות 43-41 ומעלה בדירוג המח"ר ומקביליו).

  • עובד מדינה המבצע תפקיד מטה רוחבי בין משרדי הממשלה ( כגון: רכש, חשבות, תקציבים) ודרגתו היא מנהל תחום ומעלה (מתח דרגות 42-40 ומעלה בדירוג המח"ר ומקביליו).

  • המוסד לביטוח לאומי: מנהלי תחומים ומעלה.

 • רלוונטיות ו/או זיקה לנושא הזדקנות האוכלוסייה ו/או עניין בו.

 • ניסיון מוכח בהובלת תהליכים מורכבים בתוך ארגונים גדולים ו/או בין ארגונים ו/או בין מגזרים.

 • יתרת שירות של לפחות חמש שנים במגזר הציבורי.

 • ניסיון ניהולי של לפחות חמש שנים (בהובלת תהליכים ו/או בכוח אדם).

 • אישור הממונה להשתתפות בתוכנית.

 • זמינות להשתתפות בכל מפגשי התוכנית וחובותיה.

תנאים נוספים המקנים יתרון

 • מוטת השפעה רחבה על מערכות שעוסקות באתגרי ההזדקנות.

 • ניסיון בהובלת תהליכים במערכות גדולות

 • ניסיון בהובלת יוזמות חדשניות.

 • בעל תואר שני ומעלה.

 

אנו מחפשים בעלי ובעלות תפקידים מתחום מקצועות הזקנה, הרווחה, פנאי וקהילה, בריאות, טכנולוגיה, תכנון ועוד.

תנאי סף למועמדים מהמגזר העסקי

 • עליך להשתייך לאחד מהתפקידים הבאים:

  • ​​מנכ"ל הארגון.
  • בעלי תפקידים הכפופים ישירות למנכ"ל -  בארגונים שהמחזור הכספי שלהם בשנת 2019 עלה על 20 מיליון ₪.  
 • רלוונטיות ו/או זיקה לנושא הזדקנות האוכלוסייה ו/או עניין בו.

 • ניסיון מוכח בהובלת תהליכים מורכבים בתוך ארגונים גדולים ו/או בין ארגונים ו/או בין מגזרים.

 • תואר אקדמי ראשון ממוסד מוכר.

 • כפוף למנכ"ל, המגיש מועמדות, נדרש לאישור מנכ"ל הארגון להשתתפותו בתוכנית.

 • לפחות חמש שנות ניסיון תעסוקתי ניהולי.

 • זמינות להשתתפות בכל מפגשי התוכנית וחובותיה.

 

תנאים נוספים המקנים יתרון

 • מוטת השפעה רחבה על מערכות שעוסקות באתגרי ההזדקנות. 

 • ניסיון בהובלת שינויים במערכות גדולות.

 • ניסיון בהובלת יוזמות חדשניות. 

 • בעל תואר שני ומעלה

אנו מחפשים בעלי ובעלות תפקידים מתחום מקצועות הזקנה, הרווחה, פנאי וקהילה, בריאות, טכנולוגיה, תכנון ועוד.

תנאי סף למועמדים מארגוני הבריאות

 • עליך להשתייך לאחד מהתפקידים הבאים:

  • בעל תפקיד ניהולי (מקצועי ו/או כוח אדם) בכיר, המדווח ישירות למנכ"ל.

  • בעל תפקיד ניהולי (מקצועי ו/או כוח אדם) בכיר, המדווח ישירות לסמנכ"ל או תפקיד מקביל לו. בתחומים כגון: סיעוד, רפואה, מקצועות הבריאות, רווחה, קהילה, או בתחומי מטה כגון: תקציבים, ניהול מידע וכד').

 • רלוונטיות ו/או זיקה לנושא הזדקנות האוכלוסייה ו/או עניין בו.

 • ניסיון מוכח בהובלת תהליכים מורכבים בתוך ארגונים גדולים ו/או בין ארגונים ו/או בין מגזרים.

 • ניסיון ניהולי של לפחות חמש שנים (בהובלת תהליכים ו/או בכוח אדם).

 • אישור הממונה להשתתפות בתוכנית ( למי שאינו מנכ"ל ).

 • זמינות להשתתפות בכל מפגשי התוכנית וחובותיה.

 

תנאים נוספים המקנים יתרון

 • מוטת השפעה רחבה על מערכות שעוסקות באתגרי ההזדקנות.

 • ניסיון בהובלת תהליכים במערכות גדולות.

 • ניסיון בהובלת יוזמות חדשניות.

 • בעל תואר שני ומעלה.

אנו מחפשים בעלי ובעלות תפקידים מתחום מקצועות הזקנה, הרווחה, פנאי וקהילה, בריאות, טכנולוגיה, תכנון ועוד.

תנאי סף למועמדים מהחברה האזרחית

 • עליך להשתייך לאחד מהתפקידים הבאים:

  • מנכ"ל עמותה, או קרן פילנתרופית.
  • בעלי תפקידים הכפופים ישירות למנכ"ל -  בארגונים שהמחזור הכספי שלהם בשנת 2019 עלה על 20 מיליון ₪.  
 • רלוונטיות ו/או זיקה לנושא הזדקנות האוכלוסייה ו/או עניין בו.

 • ניסיון מוכח בהובלת תהליכים מורכבים בתוך ארגונים גדולים ו/או בין ארגונים ו/או בין מגזרים.

 • תואר אקדמי ראשון ממוסד מוכר.

 • מנכ"ל שיגיש מועמדות לתוכנית יידרש להצהיר על כך שיו"ר הוועד המנהל/יו"ר הדירקטוריון מכיר את כוונתו להשתתף בתוכנית ונתן את ברכתו לכך.

 • כפוף למנכ"ל, המגיש מועמדות, נדרש לאישור מנכ"ל הארגון להשתתפותו בתוכנית.

 • לפחות חמש שנות ניסיון תעסוקתי ניהולי.

 • זמינות להשתתפות בכל מפגשי התוכנית וחובותיה.

 

תנאים נוספים המקנים יתרון

 • מוטת השפעה רחבה על מערכות שעוסקות באתגרי ההזדקנות.

 • ניסיון בהובלת תהליכים במערכות גדולות.

 • ניסיון בהובלת יוזמות חדשניות.

 • בעל תואר שני ומעלה.

 

אנו מחפשים בעלי ובעלות תפקידים מתחום מקצועות הזקנה, הרווחה, פנאי וקהילה, בריאות, טכנולוגיה, תכנון ועוד.

תנאי סף למועמדים מהאקדמיה / מחקר / גופי הכשרה

 • עליך להשתייך לאחד מהתפקידים הבאים:

  • דיקן או ראש מכון מחקר (או תפקיד מקביל לו). 

  • ראש מחלקה (או תפקיד מקביל לו).

  • חוקר בכיר (או תפקיד מקביל לו).

  • רלוונטיות ו/או זיקה לנושא הזדקנות האוכלוסייה ו/או עניין בו.

 • תואר דוקטור.

 • זמינות להשתתפות בכל מפגשי התוכנית וחובותיה.

 

תנאים נוספים המקנים יתרון

 • מוטת השפעה רחבה על מערכות שעוסקות באתגרי ההזדקנות.

 • מחקר חדשני ו/או יישומי בתחומים הרלוונטיים לתוכנית.

 • ניסיון בהובלת תהליכים מורכבים בתוך ארגונים גדולים ו/או בין ארגונים ו/או בין מגזרים.

 • ניסיון בהובלת יוזמות חדשניות.

 

אנו מחפשים בעלי ובעלות תפקידים מתחום מקצועות הזקנה, הרווחה, פנאי וקהילה, בריאות, טכנולוגיה, תכנון ועוד.

אני מבקש/ת להגיש מועמדות על אף שאיני עומד/ת בתנאי הסף 

אם את/ה חושב/ת שמקומך איתנו, נא מלא/י את הטופס המצורף ואנו נשקול בקשתך על פי הרלוונטיות לתוכנית, דרג, ניסיון ותמהיל הקבוצה. 

עם זאת, חשוב לציין, כי עדיפות תינתן למועמדים העומדים בתנאי הסף המצוינים ב-קול הקורא.

LOGO (1).png
אשל.png
LogoAtudot.png
לוגו רהמ לבן.png
מרכז השלטון המקומי.png
Israeli_Ministry_of_Health_logo.png
לוגו משרד העבודה.png
556909.jpg

© 2021 by Boaz Albert